Nosework

Har du lyst til at prøve kræfter med den hurtigst voksende hundesport?

Nosework er for alle hundeførere og for alle hunde – alle kan være med.
Nosework tager udgangspunkt i, at hunden finder en fært og markere til sin fører, og det kan derfor minde om det arbejde, som narko- og minehunde udfører.

Vi arbejder med søg efter godbidder, samt parring med fært (lavendel). Der arbejdes med beholdersøg, rum søg, køretøjssøg og udendørssøg.

Holdene er for dig der er helt ny indenfor Nosework eller dig, som allerede har kendskab til Nosework, men gerne vil skridtet videre. Hvert søg er tilrettet efter den enkelte hund.

Der er kun én hund på af gangen, og holdet er derfor oplagt for hunde, der har det bedst med at arbejde uden forstyrrelser fra andre hunde. Holdet er ligeledes godt for hunde der har brug for successer og et selvtillidsboost, eller hunde der har meget energi, der har brug for at komme ned i gear.

OBS! Nose Work kurset koster 400,- udover kontingentet for DcH Brædstrup. 

Nose Work begynder
Hver 14. dag i ulige uger, onsdage: 2/1, 16/1, 30/1 og 13/2
Kl. 18.30, vi træner to timer

Pris: 400,-kr

Nose Work fortsætter
På dette hold arbejdes der med:
– hvordan hunden arbejder i søgeområderne
– finsøg, hvor hunden skal søge på et meget begrænset område
– søg hvor føreren ikke kender placering
– videogennemgang af søg
– markeringsadfærd

Hver 14. dag i ulige uger, torsdag: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3
kl. 18.30, vi træner i to timer

Pris: 400,-kr

Træner: Bente

Vi mødes med hundene færdigluftet kl. 18.30, hvor første hund går i gang med søg.

OBS! Hunden skal kunne sidde i bilen indtil det bliver dens tur. Hunden kommer som udgangspunkt på 2-3 gange i løbet af en træning.