Trænere

Alle vores trænere har gennemgået DcH’s grundkursus og overbygningsmoduler inden for Rally, Agility, Lydighed, Familiehund efter interesse. På vores hold deltager løbende vores aspiranter, der er i gang med hundetræner uddannelse ved DcH.
Trænerne bruger deres fritid på at være i klubben og er ulønnede. Det samme gælder for bestyrelsen.

Bente (Konkurrencehold og Nosework)

 

Sine (Rally Lydighed)

 

 

 

 

 

 

Hans (Unghundehold)

 

 

 

 

 

 

Nicole (Indslusning/ Familiehund)

 

Kai (Lydighed/ Agility)

 

Jørgen (Agility)

 

Svend (Lydighed)

 

Lise (Aspirant på indslusning)

 

Dorthe (Aspirant på Familiehund)

 

Janne (Aspirant på Rally)