Hundehusets venner

Hundehusets venner
Hundehuset venner er en støtteforening til DcH Brædstrup. Foreningen blev dannet i 2001, da nogle tidligere medlemmer gerne ville støtte klubben, men ikke havde hund mere. De havde derfor ikke behov for at betale kontingent og derved støtte landsforeningen. De valgte så at danne Hundehusets venner, hvor der kun gives pt. 125 kr. pr. person, som går til at støtte DcH Brædstrup.

Hundehusets venner støtter klubben med beløb til bl.a. nyanskaffelser, og afholder sommerfesten der altid er den sidste lørdag i juni og juleafslutningen, der som regel afholdes midt i december. Hundehusets venners generalforsamling afhold altid sidste lørdag i januar.

Er der lyst til at blive medlem kan der indbetales de 125kr på Jyske Bank konto 7240 118 536-7 og husk at skrive hvem, adr. og evt. e-mail.

Er der spørgsmål eller andet, kan formand John Nielsen kontaktes på tlf 75 76 32 33, tlf. 24 60 97 33 eller mail jgn@energimail.dk