Hundehusets venner

Hundehuset venner er en støtteforening til DCH Brædstrup, som blev dannet fordi der var nogle tidligere medlemmer der gerne vil støtte klubben og i stedet for at være i den rigtige klub, hvor der også skulle betales kontingent til landsforeningen, valgte man at lave en støtteforening, hvor kontingentet er noget lavere, i øjeblikket 100 Kr. pr. person.

Vi støtter klubben med beløb til nyanskaffelser og vi afholder sommerfesten der altid er den sidste lørdag i juni og juleafslutningen som reglen midt i december.

Skulle du/i have lyst at blive medlem kan man indbetale på jyske bank konto 7240 118 536-7 og

Husk at skrive hvem, adr. og evt. e-mail.

Har man spørgsmål eller andet, kan formand John Nielsen kontaktes på tlf 75763233 el 24 609 733 eller mail jgn@energimail.dk

Bestyrelsen består af 3 personer en formand, kasser og sekretær. Generalforsamling altid sidste lørdag i januar