Hundehusets venner

Hundehusets venner
Hundehuset venner er en støtteforening til DcH Brædstrup. Foreningen blev dannet i 2001, da nogle tidligere medlemmer gerne ville støtte klubben, men ikke havde hund mere. De havde derfor ikke behov for at betale kontingent og derved støtte landsforeningen. De valgte så at danne Hundehusets venner, hvor der kun gives pt. 125 kr. pr. person, som går til at støtte DcH Brædstrup.

Hundehusets venner støtter klubben med beløb til bl.a. nyanskaffelser, og afholder sommerfesten der altid er den sidste lørdag i juni og juleafslutningen, der som regel afholdes midt i december. Hundehusets venners generalforsamling afhold altid sidste lørdag i januar.

Er der lyst til at blive medlem kan der indbetales de 125 kr. på Nykredit Bank konto 5479 – 5616953 og husk at skrive hvem, adr. og evt. e-mail.

Er der spørgsmål eller andet, kan formand John Nielsen kontaktes på tlf. 24 60 97 33 eller mail jgn@energimail.dk