Bestyrelsen 2021/2022

Bestyrelsen hos DCH Brædstrup 2021/2022

 

Formand

Svend Roed
Mail: svend-og-vera@mail.tele.dk

Næstformand

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.
Jørgen Øhlenschlæger
Mail: ohlen1967@gmail.com

 

Kasserer

Michael Larsen
Tlf. 3095 5200
Mail: kasserer@dch-braedstrup.dk

 

Materialeforvalter

Kai Madsen
Mail: hovlebaenk@gmail.com

 

Sekretær og trænerkoordinator 

Kan være et billede af 1 person og hund

Kamila Madsen
Mail: tilmelding@dch-braedstrup.dk

 

1. Suppleant

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Hanne Nielsen

 

2. Suppleant

Jette Hyllested