Generalforsamling 2024

Invitation til Generalforsamling hos DcH Brædstrup

Ny dato for 2024 kommer her når vi nærmer os

Dagsorden er iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
 4. Fastsættelse af kontingent (indstilling af bestyrelse skal foreligge)
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 1 revisor
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig/jer til en rigtig hyggelig aften sammen med os 😊

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DcH Brædstrup