Generalforsamling 2020

Generalforsamling aflyst grundet corona –> Den bliver afholdt senere, når det er sikkert at holde den

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der spisning, til de medlemmer, der har lyst, samt deres ledsager. Maden er gratis og der kan købes drikkevare til fordelagtige penge.                  Kommer du/ I og spiser, skal tilmelding ske senest d.__. november på listen i klubhuset eller på mail til Michael på: kasserer@dch-braedstrup.dk

Dagsordenen er i følge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning af foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
 4. Fastsættelse af kontingent (Indstilling af bestyrelse skal foreligge)
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af 2 bestyrelses medlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 1 revisor
 10. Valg af 1 revisor suppleant
 11. Eventuelt

Ønsker du kun at deltage i selve generalforsamlingen kræver det ingen tilmelding.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen Bestyrelsen