Generalforsamling 2022

Invitation til Generalforsamling hos DcH Brædstrup

 

Tirsdag d. 29. november 2022 inviterer vi vores medlemmer til generalforsamling i DcH Brædstrup på Fredsbovej 20 i vores hyggelige klubhus 😊

Vi vil starte kl. 18.00 med at spise noget lækkert (det er jo selvfølgelig hemmeligt), hvor selvfølgelig både mad og drikke er på klubbens regning – jubii.
Kommer du og vil spise med, så skal du melde dig til senest den 21. november 2022 på opslaget.
Kl. 19.00 cirka starter selve generalforsamlingen. Ønsker du kun at deltage i selve generalforsamlingen kræver dette ingen tilmelding. Du skal blot møde op 😊

Dagsorden er iflg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
  4. Fastsættelse af kontingent (indstilling af bestyrelse skal foreligge)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af 1 revisor
  10. Valg af 1 revisorsuppleant
  11. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig/jer til en rigtig hyggelig aften sammen med os 😊

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DcH Brædstrup